فوریه 4, 2021 By haminp 0

Uiseong-gun برای یک پروژه شغلی انتخاب شده است

[ad_1]

[의성타임뉴스=남재선 기자]Uiseong-gun (گون سو سو کیم جو سو) برای یک پروژه شغلی جدید توسط وزارت استخدام و کار انتخاب شده است.

بنابراین ، “برنامه کاری شغلی برای سال 2021” ، که در آن افراد میانسال از 50 سال به بالا با استفاده از تجربه و تجربه خود خدمات اجتماعی ارائه می دهند. حمایت و فاصله اجتماعی.

علاوه بر این ، این پروژه شامل مشاركت افراد مسن با صلاحیت های حرفه ای برای پرستاران و افراد مسن با تجربه در زمینه خدمات اجتماعی است كه از طریق طرحی برای حمایت از ایجاد مشاغل متناسب با صنایع محلی مطرح شده است.

[ad_2]