آگوست 13, 2021 By haminp 0

Ladakh: Fit India Freedom Run 2.0 ، میزبان آمریت ماهوتساو از آزادی ، وزیر ورزش اتحادیه سیگنال سبز نشان می دهد

[ad_1]

وزیر ورزش اتحادیه آنوراگ تاکور روز جمعه Fit India Freedom Run 2.0 را به عنوان آزادی Ka Amrit Mahotsav در Leh اعلام کرد.

[ad_2]