ژانویه 29, 2021 By haminp 0

Gyeryong Construction ، کمک مالی خوبی برای همسایگان نیازمند!

[ad_1]

[충남타임뉴스=홍대인 기자] این کمک مالی خوب 30 میلیون نفری بود که برای همسایگان نیازمند ساخت Gyeryong به دست آورد.

استان چونام گزارش داد كه فرماندار یانگ سونگ جو توسط رئیس جمهور جیریونگ لی سونگ چان در اتاق پذیرایی در روز 29 مانع شد و كمكهایی برای كمك به همسایگان دریافت كرد.

این کمک مالی Gyeryong E&C برای کمک به همسایگان نیازمند استان در فصل گرم زمستان است و به جعبه رفاه جامعه Chungnam تحویل داده می شود و برای پروژه های مختلف اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد.

یک مقام استانی گفت: “این کمک بزرگی برای همسایگانی خواهد بود که مشکل را تجربه می کنند.”

Gyeryong E&C 60 میلیون کمک مالی به شهروندان و افراد آسیب پذیر که سال گذشته با کرونا 19 دست و پنجه نرم کردند ، اهدا کرد.

[ad_2]