ماه: اکتبر 2021

By haminp

مفتی محبوبا می گوید دولت کشمیر جدیدی ایجاد نکرده است ، اما جهنم ، از آن برای منافع انتخاباتی استفاده می شود

[ad_1] {“_id”: “615eb1888ebc3e62494ab2cd”، “slug”: “mehbooba-mufti-said-the-government-made-not-made-new-kashmir-but-hell-it-is-is-used-for-selection- علایق “،” type “:” سابقه “،” وضعیت “:” انتشار “،” title_hn “:” مفتی محبوبا گفت:…

By haminp

مفتی محبوبه می گوید: حزب گرایی دولت مرکزی ، بی احترامی به جامعه اکثریت برای توقف نماز در مساجد

[ad_1] {“_id”: “61582a0a8ebc3ef8c3794e50” ، “slug”: “mehbooba-mufti-said-central-government-make-bias-biasprise-bessprpecting-piran-community-to-stop-نماز-نماز در مساجد” ، “type” : “سابقه” ، “وضعیت”: “انتشار” ، “Title_hn”: “سابقه”: “انتشار” ،…