ژانویه 21, 2021 By haminp 0

گروه داوطلب هارمونی به ترتیب رشته های Jung-gu و Daejeon-dong را به Daejeon اهدا کردند.

[ad_1]

[대전타임뉴스=홍대인 기자] دژئون جونگ گو (پارک شهردار گو یونگ گپ) در تاریخ 21 اعلام کرد که سپاه داوطلبان هارمونی (مدیر پارک می سوک) 100 جعبه رامان را در جونگ گو و 50 جعبه را در داجئون دونگ سپرده است.

گروه داوطلبانه هارمونی یک گروه داوطلب خانوادگی است که از والدین و کودکان تشکیل شده است و به کار داوطلبانه و اشتراک ادامه می دهد. 150 جعبه رامن اهدای آن روز به ساکنان کم درآمد در یونگ گو تحویل داده می شود.

مدیر پارک می سوک گفت ، “من یک رامن اهدا کردم تا به همسایگانم که در زمستان سرد نیاز دارند کمک کنم.”

مدیر گوانگ هی هان پاسخ داد ، “متشکرم که در صورت نیاز به کمک به جامعه کمک مالی کردید ، و من آن را به خوبی به همسایگان خود تحویل خواهم داد.”

[ad_2]