ژانویه 29, 2021 By haminp 0

کمپین تبلیغاتی پیشگیری از کرونا 19

[ad_1]

[천안타임뉴스= 최영진 기자] در 28th Seongjeong 1-dong ، Cheonan-si ، یک کمپین تبلیغاتی خیابانی برای پیشگیری از COVID-19 برای افزایش آگاهی در مورد پیشگیری از بیماری های عفونی ، متمرکز در شورای Bankbook ، انجام داد.

حدود 30 کتاب بانکی جاده های قابل استفاده مجدد مورد استفاده بسیاری از شهروندان مانند Cheonan West Plaza و Gusanggol Crossroads را به گردش درآورده و فعالیت های تبلیغاتی را برای اجرای قوانین پیشگیری از کرونا 19 مانند فاصله اجتماعی و ماسک استفاده کرده اند. کاربرد آن

[ad_2]