فوریه 3, 2021 By haminp 0

چشم شکوفه های آلو قرمز در بهار از جوانه می ترکد!

[ad_1]

[세종타임뉴스=홍대인 기자] در سومین فصل ، اولین بهار از فصل 24 ، درختکاری ملی کره (مدیر Yoo-mi Yoo) ، شکوفه های قرمز و گل آلو بهار جوانه ها را ترکید و توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.

[ad_2]