ژانویه 29, 2021 By haminp 0

وی شغلی را برای تعمیر خانه های افراد آسیب پذیر در بین ساکنان راه اندازی کرد

[ad_1]

[안동타임뉴스=남재선기자]از این سال ، شورای امنیت جامعه یان میون از Andong-si پروژه ای را برای بازسازی خانه های افراد آسیب پذیر با شرایط بد زندگی اجرا خواهد کرد.

از طریق جلسات منظم در ژانویه ، اهداف بازسازی خانه انتخاب شد ، اهداکنندگان مستعد روستاییان پنهان کشف و سازماندهی شدند و اولین پروژه بازسازی خانه در تاریخ 27th امسال اجرا شد.

مبلمان انتخاب شده خانوارهای سالخورده ای بودند که به دلیل یخ زدگی آب در حیاط تنها با وقفه در تأمین آب آشامیدنی زندگی می کردند. پنجمین اهداکننده استعداد برای تکمیل نصب به مدت یک روز با هم کار کردند.

مرد سالخورده ای که مرمت خانه را انجام داده با ابراز تشکر از او گفت: “من در فصل زمستان نگرانی های زیادی داشتم.

[ad_2]