ژانویه 29, 2021 By haminp 0

وزیر دادگستری پارک بوم گی ، من آن را با قلبی صمیمانه و بدون تغییر تکمیل خواهم کرد!

[ad_1]

پارک بیوم گی ، وزیر دادگستری ، دستگیری در فیس بوک

پارک بیوم گی ، وزیر دادگستری ، دستگیری در فیس بوک

[대전타임뉴스=홍대인 기자] وزیر دادگستری Park Beom-gay در تاریخ بیست و نهم نامه انتصابی از رئیس جمهور مون Jae-in دریافت کرد.

آن روز ، وزیر پارک بیوم گی در شبکه های اجتماعی گفت: “من نامه ای را به عنوان وزیر دادگستری از رئیس جمهور مون جائه این تعیین کردم.”

او گفت ، “من قول دادم که با قلبی صمیمانه اضافه کنم که هرگز تغییر نخواهد کرد.”

پارک بیوم گی ، وزیر دادگستری ، دستگیری در فیس بوک

[ad_2]