فوریه 5, 2021 By haminp 0

هئو ته جیونگ ، شهردار دژئون ، جایی که زباله های خانگی جمع می شود

[ad_1]

شهردار داژئون ، هور ته جئونگ ، زباله های خانگی را با مرکز زیباسازی محیط زیست Daejeon Urban Corporation در منطقه Gwanpyeong-dong ، Yuseong-gu در روز 5 جمع آوری می کند.

[대전타임뉴스=홍대인 기자] شهردار Daejeon Hur Tae-jeong پس از جمع آوری زباله های خانگی با مرکز بهداشت محیط شرکت Daejeon Urban Corporation در منطقه Gwanpyeong-dong ، Yuseong-gu در 5 ام.

شهردار هئو ته جونگ که از صبح زود لباس محافظ به تن کرده بود ، با مشاهده مستقیم نوع و وزن زباله های دفع شده ، به شرایط کار مواد شوینده سازگار با محیط زیست علاقه مند شد.

[ad_2]