ژانویه 18, 2021 By haminp 0

مو جونگ هوا ، مدیر گروه نظامی ، یک جلسه سیاسی سال نو برگزار کرد

[ad_1]

[대구타임뉴스 = 김병철]کمیساریای نظامی مو یونگ هوا در پانزدهم از اداره نظامی استانی دائونگ بازدید و یک جلسه سیاسی برگزار کرد. کمیسار کار نظامی مو یونگ هوا گفت: “لطفاً به شرایط تغییر یافته پاسخ دهید و به طور فعال دولت نظامی را که مردم با آن همدرد هستند ارتقا دهید.”

[ad_2]