ژانویه 18, 2021 By haminp 0

مراسم فارغ التحصیلی انفرادی در Yongseong-cho

[ad_1]

[경산타임뉴스 = 김병철]یونگ سئونگ چو ، گیونگسان سی سی و نهمین جشن فارغ التحصیلی را به عنوان یک فرد فارغ التحصیل در فضای باز با اختلاف زمان برگزار کرد.
در میان محدودیت های مختلف به دلیل تاج 19 ، ما آماده شدیم تا خرد معلمان و کارکنان مدرسه را جمع آوری کرده و به طور فعال در یکدیگر شرکت کنیم تا خاطرات زیبایی را برای دانشجویان فارغ التحصیل ایجاد کنیم. مراسم فارغ التحصیلی در فضای باز از ساعت 10 صبح آغاز شد و هر دانش آموز هر 10 دقیقه در مدرسه حضور یافت ، دیپلم دریافت کرد و جشن گرفت.
مدیر یانگ هو سوک گفت: “ممنونم که علی رغم ویروس کرونا ویروس قرنطینه را کاملاً رعایت کردید و از طریق فعالیتهای آموزشی مثمر ثمر در زندگی سالم و شاد در مدرسه داشتید.” من او را تشویق کردم.

[ad_2]