فوریه 2, 2021 By haminp 0

لی میونگ-ریول به عنوان سی و سومین رئیس دفتر تدارکات عمومی منطقه Daejeon افتتاح شد

[ad_1]

[대전타임뉴스=홍대인 기자] لی میونگ ریول در دومین دوره به عنوان سی و سومین رئیس دفتر تدارکات عمومی منطقه دائژون افتتاح شد و کار سخت خود را آغاز کرد.

کمیساریای جدید ، لی میونگ-ریول ، از دانشگاه ملی هانبات در گنج ، ژلانام دو فارغ التحصیل شد و خدمات عمومی خود را در دفتر تدارکات عمومی منطقه ای اینچون در سال 1991 آغاز کرد. دستورات عمومی ، و اعتماد قوی در بین همکاران و کارمندان بالا و پایین به لطف و طبع لطیف او.

کمیسار لی میونگ-ریول گفت: “اگرچه به دلیل کرونا 19 وضعیت دشواری است ، اما رشد SME می تواند پایه ای برای احیای اقتصاد محلی باشد. دفتر تدارکات عمومی منطقه ای داژئون پیشگام ساخت این امکان خواهد بود. “

[ad_2]