ژانویه 28, 2021 By haminp 0

فرماندار استان لی چول وو ، به دلیل تماس با موارد تایید شده در خانه کار می کند

[ad_1]

[경북타임뉴스=남재선기자]از آنجا که لی چل-وو ، فرماندار Gyeongsangbu-do تصمیم گرفت بدون تزلزل ، از ولایت مراقبت کند ، از طریق کارهایی که در خانه دولت رو به روی خانه نیست ، زیرا جدا شدن از خود به دلیل تماس با شخصی که توسط تاج تأیید شده اجتناب ناپذیر است.

در تاریخ 26th ، فرماندار استان Gyeongsang ، که در یک رویداد مهم شرکت می کرد که در آن سپاه داوطلبان جوانان Gyeongbüg یک تاج به 19 شهروند مسن استان اهدا کرد ، بازرسی فوری و قرنطینه را طبق دستورالعمل های قرنطینه انجام داد. تصمیم بر این شد که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از کمبودهای موجود در اداره استان با روش غیرحضوری انجام دهیم.

آزمایش کرونا 19 صبح روز بیست و هشتم انجام شد.

[ad_2]