ژانویه 20, 2021 By haminp 0

صنایع Kumho به بنیاد Yuseong-gu Happiness Nuri در داژئون کمک مالی می کند

[ad_1]

[대전타임뉴스=홍대인 기자] Daejeon Yuseong-gu (شهردار Gu Jeong Yong-rae) در دفتر منطقه 19 اعلام کرد که صنایع Kumho (نمایندگان مشترک کیم میونگ و Jeong Gwan) 200 کیسه 10 کیلوگرم برنج سفید را به بنیاد Yuseong-gu واریز می کنند نوری مبارک

کالاهای اهدایی از طریق بنیاد Yuseong-gu Happy Nuri به چهار موسسه اجتماعی از جمله مراکز مراقبت اجتماعی تحویل داده می شود.

به زودی مدیر عامل شرکت جئونگ گوان گفت: “هرچه زمان سخت تر باشد ، به اهمیت اشتراک گذاری پی می برید.” “این کمی فداکاری است ، اما امیدوارم که به خوبی به همسایگان منتقل شود که به دلیل کرونا 19 با دبیرستان دو برابر تلاش می کنند.”

[ad_2]