فوریه 2, 2021 By haminp 0

شورای Daejeon Seo-gu برای سال جدید قمری از امکانات اجتماعی بازدید کرد

[ad_1]

[대전타임뉴스=홍대인 기자] شورای Daejeon Seo-gu (رئیس لی سئون یونگ) در مکان دوم برای تعطیلات سال جدید قمری از سه مرکز اجتماعی در ساختمان مانند خانه Hanmaeum و Family Living Community People بازدید کرد.

هدف این تسلیت تسلی خاطر ساکنان م ofسسات اجتماعی اطراف ما و مشارکت در گسترش فضای گرم اجتماعی به مناسبت تعطیلات است. آنها به اطلاعات گوش داده و موارد تشویقی را تحویل دادند.

رئیس جمهور لی سون یونگ گفت: “ما امیدواریم که تعطیلات سال نو گرم داشته باشیم ، جایی که بتوانیم به عقب برگردیم و با همسایگان نیازمند خود قلب گرم داشته باشیم ، و در کنگره نیز توجه خود را ادامه خواهیم داد تا کاربران از امکانات استفاده نکنند. ناراحتی. زندگی آنها ”

[ad_2]