ژانویه 28, 2021 By haminp 0

شهردار Daejeon Hur Tae-jeong از شرکت مدیریت مجتمع صنعتی Daejeon بازدید می کند

[ad_1]

[대전타임뉴스=홍대인 기자] هور تائه یونگ ، شهردار داژئون در تاریخ 28th از شرکت مدیریت مجتمع صنعتی Daejeon در Daehwa-dong بازدید کرد و پیشنهادهای نمایندگان شرکت های محلی ، از جمله مدیران مجتمع های صنعتی را شنید.

شهردار هئو تائونگ اعلام کرد که وی به طور فعال پروژه بازسازی مجتمع صنعتی داژئون را ترویج می کند و به طور فعال از آن برای هدایت اقتصاد صنعتی داژئون حمایت می کند.

در همین حال ، شرکت مدیریت مجتمع صنعتی Daejeon به عنوان انجمن ارتقاx مجتمع صنعتی Daejeon در ژوئیه 1971 تاسیس شد و 50 سال است که صنعت Daejeon را هدایت می کند. با این حال ، اکنون زمانی است که به دلیل وجود امکانات قدیمی و محیط قدیمی به تغییرات فوری نیاز داریم.

[ad_2]