ژانویه 25, 2021 By haminp 0

شهردار داژئون ، هور تائه یونگ ، دانش آموزان و اولین “هئو شیم تانهو”

[ad_1]

[대전타임뉴스=홍대인 기자] شهردار دژئون ، هئو ته جیونگ با دانشجویان نیمه وقت در اولین “هئو سیمتانهو” کالج که در 25 دسامبر در Youth Dududu در گالما دونگ ، Seo-gu برگزار شد ، صحبت می کند.

این جلسه با شهردار هئو ته جئونگ برگزار شد ، دانشجویان دانشگاهی را که در دستورالعمل های یادگیری جوانان شرکت کردند تشویق کرد و احساسات خود را در مورد دستورالعمل های آموزش و پیشرفت های تجاری برای بیش از یک ماه در سطح دانشگاه به اشتراک گذاشت.

[ad_2]