می 19, 2021 By haminp 0

سهل انگاری در خارج از کشور: 40 سیلندر اکسیژن در بیمارستان کوپوارا گم شده است ، سه کارمند از آنجا برداشته شدند

[ad_1]

مقامات دستور داده اند که در مورد ناپدید شدن حدود 40 سیلندر اکسیژن از بیمارستان زیر مجموعه کوپوارا تحقیق شود.

[ad_2]