می 19, 2021 By haminp 0

ستوان فرماندار گفت: سیستم مالی شفاف در دولت ، هدف دولت ارتقا. مدیریت مالی است.

[ad_1]

سرهنگ دوم مانوج سینها گفت که سیستم مالی در جامو و کشمیر بسیار شفاف است.

[ad_2]