ژانویه 19, 2021 By haminp 0

رئیس اداره نظامی مو جونگ ها از کمیته بررسی ایستگاه های جایگزین بازدید می کند

[ad_1]

[대전타임뉴스=홍대인 기자] کمیساریای اداره کار نظامی مو یونگ هوا در نوزدهم از کمیته بررسی ایستگاه های جایگزین بازدید کرد و یک جلسه سیاسی برای ارتقا کارکنان برگزار کرد.

نتایج غربالگری ایستگاه ذخیره در سال گذشته در وضعیت کرونا 19 و تمرکز امسال در کنفرانس میزگرد بحث شد.

مأمور اداره امور کار نظامی مو یونگ هوا گفت: “لطفاً تلاش فعالی داشته باشید تا مردم بتوانند با سیستم جدید موسوم به ایستگاه جایگزین همدردی کنند.”

[ad_2]