فوریه 4, 2021 By haminp 0

دفتر سخنگوی دفتر استانی Gyeongbokgug برای خرید در بازارهای سنتی و بازدید از نهادهای اجتماعی

[ad_1]

[경북타임뉴스=남재선 기자]دفتر سخنگوی استان کیونگبوک (سخنگوی چوی یانگ سوک) روز چهارم در بازار Chunyang در Bonghwa-gun خرید کرد و از خانه سالمندان Sunshine-Chan در Chunyang-myeon بازدید کرد و کمک های مالی جمع آوری شده توسط کارمندان را تحویل داد.

[ad_2]