فوریه 1, 2021 By haminp 0

خدمات اجتماعی و قرنطینه بیمارستان

[ad_1]

[의성타임뉴스=남재선기자]Uiseong-gun تا پایان ماه مارس 56 مرکز اجتماعی و بیمارستان های پرستاری را قرنطینه می کند تا از شیوع کرونا 19 به جامعه محلی جلوگیری کند.

این قرنطینه با هدف جلوگیری از عفونت گروهی در مراکز استفاده شده توسط بزرگسالان و کودکان آسیب پذیر در برابر عفونت است و ارتش قصد دارد قرنطینه اضطراری را دو تا چهار بار در ماه انجام دهد.

در نتیجه ، انتظار می رود وزن امکانات که به دلیل طولانی بودن کرونا 19 بسیار دشوار است ، کاهش یابد و ارتش قصد دارد قرنطینه را کاملاً پیشگیری کند تا از عفونت جلوگیری کند.

[ad_2]