فوریه 5, 2021 By haminp 0

خدمات آتش نشانی سانچئون آتش نشانی Gurye 119 ، خدمات آتش نشانی پزشکی Yongbang Gurye-gun

[ad_1]

[전남타임뉴스 = 최성환]Suncheon Gurye Fire Chief 119 (افسر آتش نشانی Hwa-yeon Hwang) گفت: نیروهای آتش نشانی زن و مرد در Yongbang-myeon ، Gurye-gun ، برای جلوگیری از گسترش کرونا 19 به احترام جشن ملی ، یک کارزار اجتماعی را راه اندازی کردند.

در آن روز ، حدود 40 نفر از مأموران آتش نشانی زن و مرد یک برنامه “فاصله اجتماعی” انجام دادند و مقررات ایمنی را برای دفاتر محله و تعاونی های کشاورزی توصیه کردند ، که اغلب توسط ساکنان استفاده می شود.

رئیس آتش نشانی از یونگبانگ-میئون (نام یانگژائو دانشگاه ، دانشگاه زنان ، Misuk Yoo).

[ad_2]