ژانویه 31, 2021 By haminp 0

جئونگ یونگ ری ، رهبر یوسئونگ گو ، در جلسه عمومی عادی داوطلبان صلیب سرخ کره در شورای شهرستان یوسئونگ در سال 2021 شرکت کرد!

[ad_1]

[대전타임뉴스=홍대인 기자] جئونگ یونگ-ری ، رهبر یوسئونگ-گو ، در جلسه عمومی منظم داوطلبان صلیب سرخ کره ای شورای منطقه یوسئونگ (رئیس لی سون-جا) ، که در تاریخ 29th در Yuseong Chitalishte برگزار شد ، شرکت کرد و توسط رئیس Daejeon Sejong تشویق شد – هانگ سنگ چول

در این روز ، رهبر یوسئونگ-گو ، جئونگ یونگ-ری ، حق عضویت ویژه 1 میلیون نفر را به داوطلب صلیب سرخ کره پرداخت کرد.

[ad_2]