فوریه 3, 2021 By haminp 0

ته جونگ هئو ، شهردار داژئون ، از کتابخانه گایانگ بازدید می کند ، جایی که انتظار می رود دومین کتابخانه شهرداری در آنجا ساخته شود.

[ad_1]

[대전타임뉴스=홍대인 기자] شهردار داژئون ، هور تائه یئونگ از کتابخانه گایانگ در دونگ گو بازدید کرد ، جایی که انتظار می رود دومین کتابخانه شهرداری در سوم ساخته شود ، به وضعیت عملکرد و ساخت کتابخانه گوش فرا داد و کارکنان را تشویق کرد.

از طرف دیگر ، کتابخانه شهرداری دوم 29 میلیارد دلار در هزینه های پروژه سرمایه گذاری می کند تا شکاف فرهنگی بین مناطق و توسعه متوازن شهری را برطرف کند. به مساحت 5،358.8 مترمربع و مساحت کل 7،140 به منظور افتتاح در ژوئن 2023 .

[ad_2]