ژانویه 23, 2021 By haminp 0

تشکیل یک اجماع در ایجاد فرهنگ یکپارچگی و گسترش اراده برای تمرین صداقت

[ad_1]

[군위타임뉴스=김이환 기자] ارتش گنوی با 2021 جدید اعلام کرده است که همه تلاش خود را برای دستیابی به اتفاق نظر در زمینه ایجاد فرهنگ یکپارچگی و گسترش اراده برای تمرین صداقت انجام می دهد.

Gunwi-gun روز را با گوش دادن به “آهنگ صداقت” با استفاده از سیستم پخش خود قبل از شروع کار صبح آغاز می کند ، و به سادگی برای تمام کارمندان از طریق تلفن همراه “پیام یکپارچگی” ارسال می کند تا حس صداقت ایجاد شده را تقویت کند قبل از ساعت کاری شل شد. ما اراده خود را برای به دست آوردن صداقت و خدمات عمومی تقویت می کنیم.

گزارش شده است که وی همچنین با انتقال مداوم فیلم های مربوط به ممنوعیت استخدام با استفاده از صفحه های دفاتر منطقه در حین کار صبحانه و ناهار ، جو صداقت را در بین کارمندان گسترش داده است.

[ad_2]