فوریه 1, 2021 By haminp 0

تحقیق و نگهداری نقاط مرجع برای تحقیقات کاداستر

[ad_1]

[안동타임뉴스=남재선기자]اندونگ سیتی اعلام کرده است که تا اکتبر سال جاری یک نظرسنجی ژاپنی و نگهداری از نقطه مرجع کاداستر (6730 امتیاز) ، که استانداردی برای بررسی کاداستر است ، انجام خواهد داد. نقطه مرجع کاداستر یک نقطه مرجع برای یک نظرسنجی است که می تواند به طور دقیق و م effectivelyثر یک بررسی کاداستر را انجام دهد و یک نقطه است که به عنوان پایه ای برای یک نظرسنجی عمل می کند که می تواند از حقوق مالکیت شهروندان محافظت کند و از اختلافات مرزی زمینی جلوگیری کند

Andong-si تحقیق عمیقی را با فرماندار Andong-si از شرکت اطلاعات زمین کره انجام داد. نقطه مرجع آسیب دیده دوباره سازماندهی می شود و در مناطقی که نقطه مرجع کاداستر کافی نیست ، نصب اضافی انجام می شود.

[ad_2]