ژانویه 21, 2021 By haminp 0

ایستگاه آتش نشانی Andong اقدامات ایمنی در برابر آتش را در زمستان در سایت های ساختمانی ارتقا می دهد

[ad_1]

[안동타임뉴스=남재선기자]خدمات آتش نشانی آندونگ اقدامات ایمنی در برابر آتش را در سایت های ساختمانی در طول زمستان به مدت یک ماه از 18 تا 19 فوریه در فصل زمستان ایجاد و ارتقا داده است.

اقدامات اصلی شامل بازدید از سایت های ساخت و ساز در آتش در Andong ، Yeongyang-gun و Cheongsong-gun است. ما با اقدامات جلوگیری از آتش سوزی در سایت های ساختمانی ، از جمله اقدامات قانونی برای موارد غیرقانونی مانند تکنسین های آتش نشانی و موارد دیگر ، ادامه می دهیم.

[ad_2]