ژانویه 22, 2021 By haminp 0

ایستگاه آتش نشانی Andong ، که برای آزمایش پیشگیری Crown-19 توسط همه کارکنان “منفی” شناخته شد

[ad_1]

[안동타임뉴스=남재선기자]سرویس آتش نشانی آندونگ از 15 تا 21 ژانویه یک آزمایش تاج کامل 19 را برای همه کارمندان انجام داد.

این بازرسی جامع یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از اختلاف در خدمات آتش نشانی عمومی ناشی از عفونت کرونا 19 با در نظر گرفتن عملکرد آتش نشانانی است که 24 ساعت شبانه روز به تعداد زیادی از افراد نا مشخص خدمات اطفا حریق ارائه می دهند.

مرکز صالح بهداشت عمومی اعلام کرد که همه نمونه های سازمان آتش نشانی در آندونگ منفی بودند.

[ad_2]