فوریه 4, 2021 By haminp 0

انتخاب مودیان محلی تصمیم برای پرداخت به ارز محلی

[ad_1]

[구미타임뉴스=김명일] در تاریخ 3 فوریه ، سانگجو اعلام کرد که 100 مالیات دهنده محلی وفادار را انتخاب می کند و ارز محلی (واحد پول محلی) به ارزش هر یک از 50،000 درآمد کسب می کند.

سانگجو از طریق قرعه کشی رایانه ای از سیستم مالیات محلی ، 100 نفر از 9371 مخاطب هدف را انتخاب کرد. مالیات دهندگان صادقانه توسط افرادی انتخاب می شوند که هیچ گونه بدهی معوقه ای ندارند و طی سه سال گذشته سالانه 100000 بوی بد یا بیشتر مالیات محلی پرداخت کرده اند.

Sangju City دستورالعمل پشتیبانی را برای مالیات دهندگان صادق و دیگران اجرا می کند. در سانگجو از سال 2020 برای ایجاد جو مالیاتی صادقانه برای جوامع محلی و گسترش امور مالی محلی. ما برای تأمین درآمدهای مالیاتی و ایجاد ثبات در امور مالی همه کار ممکن را انجام می دهیم.

[ad_2]