ژانویه 23, 2021 By haminp 0

اطلاعیه کار ناظر محترم ساخت و ساز برای یک پروژه استخدام

[ad_1]

[성주타임뉴스=김이환 기자] Seonnam-myeon برای جلوگیری از ورشکستگی ، یک سیستم نظارت افتخاری ساخت و ساز را با مردم و مردم اجرا می کند.

در 21 ژانویه 2021 ، وی در یک اتاق کنفرانس در طبقه دوم دفتر Seonam-myeon ، اعلام کرد که 31 فصل را به عنوان افتخار نظارت بر ساخت و ساز اختصاص داده است.

از طریق عملکرد یک ناظر محلی افتخاری ، ساکنان می توانند از مرحله طراحی تا ساخت سایت پروژه مسکن ساکنان مستقیماً شرکت کنند و از نزدیک محتوای درخواستی ساکنان را رصد کنند ، بنابراین ناراحتی ساکنان را برطرف کرده و اعتماد اداری را تقویت می کنند.

هدف نظارت پروژه استخدام ساکنان 20،000 هزار نفر یا بیشتر است که ارتباط تنگاتنگی با زندگی ساکنان ، از جمله زهکشی و سنگفرش های کشاورزی دارد.

[ad_2]